Contenu du cours
Lagar och Regler (Våld och Hot, Ensamarbete)
Arbetsmiljöverketsföreskrifter om Våld Och Hot, Ensamarbete.
0/5
Rutiner och Utbildning
Varför ska man ha ett personlarm?
Funktioner i tjänsten
I Crystal Alarm-appen finns 4 möjliga larmfunktioner; Direktlarm, Tidslarm, Säker Hemkomst och ManDown.
Crystal Button
Information om våra externa larmknappar CB10, CB20 och CB20 A.
Larmvägar
Vad händer när man startar ett larm?
Kom igång med tjänsten Crystal Alarm
Aktivering, koppla knapp, självtest, provlarm.
0/3
Användarutbildning Crystal Alarm